Çocuk Endokrin ve Diyabet Merkezleri

1. Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi
2. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
3. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
4. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
5. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
6. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
7. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
8. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
9. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
10. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
11. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
13. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
14. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
15. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
16. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
17. Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
18. Konya Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
19. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
20. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
21. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
22. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
23. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
24. Gülhane Askeri Tıp Akademisi
25. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
26. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
27. KTÜ Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi
28.100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
29. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
30. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
31. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
32. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
33. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
34. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
35. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
36. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
37. Bilim Üniversitesi